Ve věku 88 let včera zemřel profesor Milan Šamánek, věhlasný pediatr specializující se v oboru kardiologie. V období 1977–1993 přednosta Dětského kardiocentra 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, které také spoluzakládal. V době vzniku kardiocentra se jednalo o jediné takové pracoviště na světě, kde byli soustředění odborníci všech potřebných pediatrických specializací. Ve své lékařské praxi se věnoval především vrozeným srdečním vadám u dětí. V roce 1987 byl jmenován profesorem Univerzity Karlovy v oboru dětské lékařství. Založil Vědeckou radu Lázní Poděbrady jejímž je přednostou. Držitel Purkyňovy ceny a Medaile Za zásluhy I. Stupně, čestný občan města Poděbrady a propagátor zdravého pití u příležitosti I. polního koncertu 25.srpna 2018 kmotroval vydání prvního čísla palubního magazínu letecké společnosti Aeropartner. Čest jeho památce!

_SEK2345

Profesor Milan Šamánek (vlevo) ve jménu mocnosti země žehná prvnímu číslu palubního časopisu DarkBlue Jet u příležitosti I. polního koncertu, pořádaného společností Aeropartner dne 25.8.2018 na letišti v Podhořanech.