Na sklonku loňského roku jsme měli obrovskou čest přivítat pana generála Emila Bočka u nás v Aeropartner a pořídit s ním natolik významnou fotografii, že její umístění na titulní stranu dalšího čísla palubního magazínu bylo jednoznačnou volbou. Více o životní pouti našeho posledního žijícího válečného pilota RAF najdete na stranách 14-27 DarBlue Jet, které právě vychází.

Do dalších let přejeme panu generálovi pevné zdraví a co nejvíce následovníků jeho morálních hodnot.